Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal

95.688 43.657

Merhaba,

2014 yılı başlarında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri sağlık bilimleri alanında kanıt değeri yüksek, güncel ve bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği bir ‘Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’ nin yayın hayatına geçirilmesini önermişler ve bu öneri doğrultusunda yeni bir dergi oluşturulması hazırlıkları başlamıştır. Komisyon üyelerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu hazırlıkları bir yıldan kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıldı ve ilk sayımızla Aralık 2014 tarihinden itibaren karşınızdayız. 

Dergimizin fikir babası ve hazırlayıcısı Fakültemiz Stratejik Planlama Komisyonudur ve bu nedenle de dergimizin editörler kurulu, komisyon üyelerinden oluşmaktadır. Editörler kurulunda fakültemiz bölümlerine temsilen birer üye bulunmaktadır.  Dergimizin hazırlık sürecinde fakülte ve üniversitemiz yönetimi bizlerden desteğini esirgememiştir. Bu süreçte dergi projemiz üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş ve dergimizin çevrim-içi yayınlanmasında sunucu desteği üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi tarafından sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dergisi,  Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil-Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri alanlarında İngilizce ve Türkçe vaka çalışmaları ile birlikte araştırma ve derleme makalelerini yayınlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dergisi, yılda üç kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almasını planladığımız dergimizin alanda çalışan siz değerli profesyonellerin desteği ile kısa bir süre içerisinde bu hedeflerine ulaşacağı umuduyla, dergimizi ilginize sunuyoruz.

Editörler Kurulu


Journal Homepage Image

Vol 2, No 3 (2015): Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal/ ISSN: 2528-9918

December

Table of Contents

Articles

ÜLKEMİZDE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YAPILAN GÜNCEL ÇALIŞMALAR PDF (Türkçe)
Kübra ASLAN, Semra ŞAHİN
BOLOGNA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA H.Ü. ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI PDF (Türkçe)
Çiğdem AYTEKİN, Burcu BÜLBÜN AKTI
KARDEŞ İSTİSMARI: TANIMI, NEDENLERİ VE KARDEŞ İLİŞKİSİ İLE KARDEŞ İSTİSMARININ AYRILAN YÖNLERİ PDF (Türkçe)
Esra IŞIK, Zeynep ÇETİN
OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN CİNSEL EĞİTİMİNE İLİŞKİN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Şehnaz CEYLAN, ASYA ÇETİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ENGELLİ TUVALETLERİNİN UYGUNLUĞUNUN VE KULLANIM DURUMUNUN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Gamze YILDIRIM, Hatice ABAOĞLU, Hülya KAYIHAN, Burcu Semin AKEL


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2528-9918